חבילת מיפוי וליווי כלכלי

מפגש אחד כולל תהליך מיפוי – מיפוי הוצאות, הכנסות נכסים וחובות

קבלת דו”ח מקיף ומסכם עם המלצות לביצוע

בנוסף שני מפגשי ליווי חודשיים לצורך בניית תקציב ובקרה על תקציב

• טיפים לצרכנות נבונה וכלים לצמצום הוצאות אפקטיביות